haervej_stude

Danmark er egentlig ikke et mejeriland. Landbruget var før 1879 præget af de store godser, som stod for eksporten. Den primære produktion her var vegetabilsk – det vil sige korn, suppleret med oksekød. Mens kornet blev sejlet med sejlskibe til England blev kvæget ført til Tyskland til fods – ad hærvejen.

Det meste af mælken fra køerne blev brugt som foder til kalvene. Resten blev forarbejdet til smør og begrænsede mængder ost på gårdmejerierne. Bønderne, som efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 ikke længere var i hoveri på herregårdene, producerede først og fremmest til eget forbrug.