hjedding_andelsmejeriInspirationen til andelsbevægelsen kom fra Rochdale, England, hvor væverne i 1844 oprettede den første brugsforening, baseret på fælles indkøb og fordeling af overskuddet til medlemmerne. Udgangspunktet for andelsbevægelsen er at skabe økonomisk samarbejde mellem socialt dårligt stillede mennesker.

Frem til midten af 1800-tallet var danske bønder socialt dårligt stillet: De var fæstebønder, som ikke selv ejede jorden, men havde brugsretten, mod til gengæld at arbejde for godsejeren.

I 1781 blev Den lille Landbrugskommission nedsat. Kommissionen havde til opgave at gennemføre en række reformer på det nordsjællandske krongods, blandt andet arvefæste, så bønderne fik et begrænset selveje. I 1786 nedsattes Den store Landbrugskommission, som regulerede fæstevæsenet yderligere og i 1788 afskaffedes stavnsbåndet.

Selvejet gav bønderne en bedre position i samfundet, og da den almindelige undervisningspligt blev indført i 1814 forsvandt analfabetismen, og fra 1840’erne begyndte bønderne at organisere sig økonomisk i landboforeninger og andre sammenslutninger, relevante for livet på landet. N.F.S. Grundtvig, Christen Kold og Christian Flor udviklede tankerne om en folkeoplysning, og i 1844 oprettede Christian Flor den første folkehøjskole i Rødding.

Folkehøjskolerne var med til at åbne for nye tanker og inspiration, og mange mener, de var en forudsætning for andelsbevægelsens succes. I hvert fald havde mange af de første andelsledere et højskole- eller landbrugsskoleophold bag sig.

I 1866 blev den første danske brugsforening åbnet i Thisted, og i 1882 åbnede det første andelsmejeri i Hjedding (billedet).